تک بیتی های ناب
من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم ×××××من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم 

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗـــﻮ ، ﺗﮑﺮﺍﺭﻧﺪ ﺗﮑـﺮﺍﺭﻧﺪ
ﻓـﺮﻗﯽ ﻧــــﺪﺍﺭﺩ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ، ﺩﯾــــﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﺎﻻ

ﻣﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﻡ ، ﺷﺎﻋﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪ ﺑﯽ ﺗﻮ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺁﯾﯽ ﻭ ﻣﯽﭘـــﺮﺳﻢ ﭼــﺮﺍ ﺣﺎﻻ؟

«ﺳﺠﺎﺩ ﺭﺷﯿﺪﯼ ﭘﻮﺭ»


برچسب‌ها: ناب
[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 15:32 ] [ احسان ]

دل به زبان نمیــرسد ، لب بـه فغان نمیـرسد

کس به نشان نمیرسد ، تیر خطاست زندگی

«بیدل دهلوی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ] [ 20:41 ] [ احسان ]

آه من دیشب به تنگ آمد ، دوید از سینه ام

داشت می آمد بسوزاند تـــو را ؛ نگذاشتم !

«کاظم بهمنی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ] [ 15:21 ] [ احسان ]

ز دست ِ جور ِ تــو گفتــم:«ز شهـر خواهم رفت»

به خنده گفت که:«حافظ برو!که پای ِ تو بست؟»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ سه شنبه هفتم مرداد 1393 ] [ 20:29 ] [ احسان ]

بگـریست چشـم ِ دشـمن ِ من بر حدیث ِ من

فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست

«سعدی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 21:13 ] [ احسان ]

برف سردش می شود وقتی که من لمسش کنم

دست من در حسـرت دستان تـــو یخ بسته است 

«محمد شهبازی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 18:20 ] [ احسان ]

یک بچه ی تخسم که تو را دیدم و انگار

آرام شــدم خیــره بـه بـــرنامه ی کـودک

«اشکان امیری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 14:53 ] [ احسان ]

با بـــودن تـــو حال من اصلا خــراب نیست
می خـواهمت و بهتــر از این انتخاب نیست

احساس می کنـــم که خـــدا قـول داده است
دیگر در این جهان خبــری از عذاب نیست

دیگـــر میان خاطره هامان ، از این به بعد
چیـــزی به اسم دلـهــره و اضطراب نیست

باور کن این خـدا که خـــودش عاشقت کند
حتــماً زیــاد خشک و مقـــدس مآب نیست

پاشــو بیـا کـمی بـغـلـم کــن ، ببوس ، تا
باور کنم حضور تو اینــدفعه خواب نیست

من را ببـوس تا همـه ی شــهـر پــر شود
این اتفاق هـر چه که باشــد سـراب نیست

دنیـا ســر جــــدایی ما شــــرط بستـــه اند
امــا دعــای شــــوم کسی مستـجاب نیست


برچسب‌ها: ناب
[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 2:42 ] [ احسان ]

فراقت كاش هــر دَم كار بر من سخت‌‏ تر گيرد
كه تا هر كس مرا بيند ، دل از مِهر تو برگيرد

«راهب اصفهانی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 2:24 ] [ احسان ]

حال خود گفتی بگو ، بسیار و اندک ، هر چه هست

صبـــــر انــدک را بــگـــــویـــم یا غــــم بسیـار را ؟

«هلالی جغتایی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 0:20 ] [ احسان ]

هزار عقل و ادب داشتم من ، ای خواجه !

کنون که مست ِ خرابم صلاح بی ادبی ست

«حافظ»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 19:6 ] [ احسان ]

خدای را به مِی ام شست و شوی خرقه کنید

که من نمیــشنوم بوی خیـر از ایــن اوضاع

«حافظ»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 18:44 ] [ احسان ]

نپــــرس ، هیچ نپرس از دلــــم ، همین«چه خبر؟»

همین«چه میکنی این روزها...؟»سوال بدی است...

«پانته آ صفائی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 13:38 ] [ احسان ]

چشم ِ رغبت که به دیدار ِ کسی کردی باز

باز بــر هم مَنِه ، ار تیـر و سنـان می آید

«سعدی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 20:6 ] [ احسان ]

ای حضرت مرگ ، اشتباهی شده انگار

ما زنـــده نبــــودیـــم که امــروز بمیریم 

«یاسر قنبرلو»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 15:0 ] [ احسان ]

عاشق ز نهیب ِ جان نترسد

جانان طلب از جهان نترسد

«نظامی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 14:58 ] [ احسان ]

اگر غــم  را چـو آتش دود  بودی

 جهان   تاریك   بودی   جاودانه

«شهید بلخی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ پنجشنبه دوم مرداد 1393 ] [ 19:42 ] [ احسان ]

کوه در هم که بریزد ز خودش آزاد است

گاه خوب است رها بودن و ناچیز شدن


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه بیستم تیر 1393 ] [ 15:20 ] [ احسان ]

صبـر پـرید از دلم ، عقل گریخت از سـرم

تا به کجا کشد مرا ، مستی بی امان تو...

«مولانا»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 17:5 ] [ احسان ]

رودی که می خشکد در او ســـــودای طغیان نیست

دور از تــو حتــی گریـــه کردن کاری آسان نیست!

دارم بــــه دوری از تــــو عــادت می کنــــــم کم کم

هــر کـس به دردی خــو کند در فکر درمان نیست!

وقتـــی عزیــــزی نـیـسـت تـــا بـــاشد خـــریـــدارت

فرقی میان قصـــر مصــــر و چاه کنـعــــــان نیست!

مانده ست بــــــر دیـــــوار قاب عکس تــــو هر چند

تنـــــدیسی از آقامحـمـــدخــان بـــه کـــرمان نیست!

خــــوارزم بـــعــــد از حمله ی چنـگیــــز خان حتی

انــــدازه ی من بـعـــدِ دیــــــدار تــــو ویران نیست!

هــمــــواره مـفهـــوم عـنــایت نـیـسـت لــبــخـنــدت

گاهی به غیـر از سیــــل ، دستـــآورد باران نیست!

در بستـــــر سیــــلاب وقتـــی خانــــــه می ســـازی

روزی اگــــــر ویـــــران شود تقصیر طـوفان نیست

وقتــی کــــه نان کـــــدخدا در دست مــــــیراب است

جایــی بـــرای رحــــم او بـــــر زیـردستـــــان نیست

راه خـــــودت را کـــج نـکـــن بـــا دیـــدنــــم از دور

آهــــــوی وحشی از پلنـگ ایـنـسان گـریزان نیست!

می گردی و چشمـم بـــه دنــبــــال تـــو مـی گــــردد

خــورشــید از چشم زمیــــن یک لحظه پنهان نیست

چشمـم بــــه گیــلاس لبت وقتـــی کــــه می افـــــتــد

دیگــر زبان را جــرأت "لعنت بــه شیـطان" نیست!

تـــــو لطف شیطانــــی بـــه آدم ، سیب گـنــدمگون!

شیــطان همیـشــه در پــی اغــــوای انـــسان نیست

گـیـــســـو بـیـفشـــان بـیــــد نـامجنــون من ! در باد

بــی گــــرده افـشـانــــی گـلـی پابنـــد گلـــدان نیـست

شایـد جنـــون زیبـــاتــــرین عــــقـــل جهـــــان باشد

هـــــر کـــس که دیـوانه ست، الزاما پریشان نیست!

هــــــر چــــــند خامـــوشـم ولـی هــرگـــز مپنـــــداری

آتـشـفشان خفـتــــــه دیـگــــر فکـــــر طــغیــان نیست

من عـاشـقـــــم حـتــی اگــــر شــاعــــر نـــمی بــــودم

امــــا بـــدون عـشـق ، شـاعــــر بــــودن آسان نیست

  «اصغر عظیمی مهر»


برچسب‌ها: ناب
[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 13:40 ] [ احسان ]

طعنه ی خلق و جفای فلک و جور رقیب

همه هیچند ، اگـــر یــــار مــوافق باشـــد

«شوریده ی شیرازی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 23:47 ] [ احسان ]

ز خنده رویی گــردون فریبِ رحـــم نخـــور

که رخنه هایِ قفس ،رخنه یِ رهایی نیست

«صائب تبریزی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 17:48 ] [ احسان ]

هیچ دانائی فریبِ چشم هايت را نخورد

عاقبت كــاری به دستم مي دهد نادانيــم


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 14:41 ] [ احسان ]

روزه ی هجرِ تو از پای بیانداخت مرا

کی شود با رطبِ رویِ تــو افــطار کنم


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 11:50 ] [ احسان ]

خوش آن زمان که نکـویان کننـد غارت شهر

مرا تو گیری و گویی ، كه اين اسير من است

«شهیدی قمی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 22:39 ] [ احسان ]

بــگــــردم دور تــــو، دور نـگاهت ، دور بــاطل ها

مـــرا دیـــوانه می خـوانـنــد ، امثـال تــــو عاقل ها

پری رویی، نه... زیباتر، سر زیبایی ات بحث است

بـه طـــرزی کــه کــم آوردنـــد تـوضیح المسائل ها

حسادت می کنـــم بـا هــرکه دستش لای موهایت...

حسادت می کنـــم حتی بــه ایــن مـــوگیر ها، تل ها

مــــرا از دور میدیدی ، خودت را جـمـــع می کردی

بـیـا یک بار دیــگر هـــم شـبـیـه آن "اوایــل ها"...

و من معنی بعضی شعـــــر ها را دیـــر می فـهـمــم

«کـه عـشـق آسان نمــود اول ولی افتاد مشکل ها»

 

«مرتضی عابدپور لنگرودی»


برچسب‌ها: ناب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 20:40 ] [ احسان ]

دلم یک دوست می‌خواهد که اوقاتی که دلتنگم

بگوید خانه را ول کن، بگو من کِی، کجا باشم؟

«سعید صاحب علم»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 12:5 ] [ احسان ]

گفته بودم که تـو را دوست نـــدارم دیگر

درد آنجا که عمیق است به حاشا بـرسـد

«احسان افشاری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 21:5 ] [ احسان ]

تنها تویی که از لب من شعر می شوی

هــر کـس که لایق غزل عاشقانه نیست

«محمود اکرمی»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 15:57 ] [ احسان ]

آن لب که چو جان ِ ماست ، دور از لب ِ ماست

ای کــاش کــه جـــان ِ مـــا بــــه لب مــی آمــــد

«رهی معیری»


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 13:14 ] [ احسان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

بین ِ مـن و تــو چیزی دیـوار نخواهد شد
گر فاصله هم افتد ، بسیار نخواهد شد
امکانات وب