تک بیتی های ناب
من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم ×××××من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم 

خسته ام مثل جواني که پس از سربازي 
بشنود يک نفر از نامزدش دل برده

مثل يک افسر تحقيق شرافتمندي
که به پرونده ي جرم دخترش برخورده

خسته ام مثل پسر بچه که درجاي شلوغ 
بين دعواي پدر مادر خود گم شده است

خسته مثل زن راضي شده به مهر طلاق 
که پس از بخت بدش سوژه ي مردم شده است

خسته مثل پدري که پسر معتادش
غرق در درد خماري شده فرياد زده

مثل يک پيرزني که شده سربار عروس
پسرش پيش زنش بر سر او داد زده

خسته ام مثل زني حامله که ماه نهم
دکترش گفته به درد سرطان مشکوک است

خسته ام  مثل مردي که قسم خورده خيانت نکند
زنش اما به قسم خوردن آن مشکوک است

خسته مثل پدري گوشه ي آسايشگاه
که کسي غير پرستار سراغش نرود

خسته ام بيشتر از پير زني تنها که 
عيد باشد نوه اش سمت اتاقش نرود

خسته ام کاش کسي حال مرا مي فهميد
غير از اين بغض که در راه گلو سد شده است

 شده ام مثل مريضي که پس از قطع اميد
در پي معجزه اي. راهي مشهد شده است...


برچسب‌ها: شعر ناب
[ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 12:11 ] [ احسان ]

اخمی ز نو آغاز کرد این گونه احسان می کند

زخم دلم را باز کرد این گونه احسان می کند

در این دیار بی کسی دنیای من بودست او

دنیای من پروازکرد این گونه احسان می کند

من شادمانی و خوشی از بهر او کردم طلب

او غم طنین انداز کرد این گونه احسان می کند

با رنج او رنجیده ام با ساز او رقصیده ام

آهنگ دیگر ساز کرد این گونه احسان می کند

من در تمنای گلی زآن باغ سبز چشم او

خود را به خواب ناز کرد این گونه احسان می کند

خواندم برای قلب او دنیایی از شعر و جنون

صد حرف من یک غاز کرد این گونه احسان می کند

بیچاره این مرغ دلم بال و پرش را بسته بود

بند از دوبالم باز کرد این گونه احسان می کند

 


برچسب‌ها: شعر ناب
[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 8:26 ] [ احسان ]

گفتم "سلام"، خواند که "من عاشق تواَم"

قربانِ هر چه آدمِ تحصیل کرده است ...


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 7:45 ] [ احسان ]

زاهد ز راه شرع کند منع ما ز دوست!

شرعی که ره به دوست ندارد ضلالت است..

 


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 22:25 ] [ احسان ]

آمدی، قصه ببافی که موجّه بروی . .

در نزن! رفته ام از خویش، کسی منزل نیست . 


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 17:16 ] [ احسان ]

کـوشی چه به تعـمير دل ، اين خانۀ عـشق است 

آبادی َ ش اين است که آباد نبـاشد


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 9:40 ] [ احسان ]

مثل شهری جنگی‌ام که سالها بعد از نبرد

بازسازی گشته اما باز هم آباد نیست!


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 22:3 ] [ احسان ]

بس که پر کرده شمیم نفست تهران را

بین آزادی و دربند گزینش سخت است!!


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 8:21 ] [ احسان ]

در مجلس تـرحیم اگر تار و دف آورد !

یـا جای گلایل سر قبـرم علف آورد !

مـنـعـش نـکـنـیـد ...! ایـن جگر آزرده ی طناز

یـک عمر بـه این شیـوه دلم را بـه کـف آورد ...


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 19:18 ] [ احسان ]

دهخدا تجربه ی عشق  ندارد، ورنه

معنی مرگ و جدایی به یقین هر دو یکیست


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 14:34 ] [ احسان ]

نصف جهان بی تو برایم قشنگ نیست

هر جا تو باشی از همه جا اصفهان تر است... 


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:27 ] [ احسان ]

مــوی خود وا کن و بگذار به رویت برسم

گاه گاهی گذر از کـــفـر به ایـمـــان خــوب است!


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:10 ] [ احسان ]

سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست

 چاره ی عاشق بجز بیچارگی....


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 21:45 ] [ احسان ]

هیچ مردی شاعر نمی شد

اگر زنی در کار نبود........

 

توضیحات: واقعا ارزش یک تک بیتی را داشت.


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 8:36 ] [ احسان ]

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی

الا دلی که دارد با دلبری وصالی....


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:26 ] [ احسان ]

بهمن به تن دارم تو با آغوش مردادیت

اردیبهشتم کن که اوضاع معتدل باشد..


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 8:6 ] [ احسان ]

صفائي بود ديشب با خيالت خلوت ما را

   ولي من باز پنهاني، تو را هم آرزو كردم


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:13 ] [ احسان ]

آنقدر سنگ نهادند میان من و تو

آدم از هرچه طواف است بدش می آید


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:0 ] [ احسان ]

در مـن ِ عـاشـق تــوان ِ ذره ای پـرهــیـــز نـیـسـت


پـرت کـن مـا را بـه دوزخ،امـتـحــان بی فایده است


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 20:27 ] [ احسان ]

از نـصـیـحـت کـردنـم پـیـغـمـبــرانـت خـسـتــه انـد


حرف موسی را نمی فهمد شبـان،بی فایده است


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 19:44 ] [ احسان ]

مست شد ،خواست که ساغر شکند، عهد شکست

فرق پیمانه و پیمان، زکجا داند مست؟


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 22:30 ] [ احسان ]

من این چشمی که رویت را نمی بیند ، نمی خواهم

که یعقوبی که یوسف را نبیند کورتر بهتر 

 


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 18:56 ] [ احسان ]

گـــر در آمد اشک من از رفتنت دلخـور نشو !

دست کم در شهرتان باران خوبی می شود !


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 15:7 ] [ احسان ]

دختر ِ شیخ!  بهـــار آمده غم جایــز نیست

به دو ابروی ِ کجت اینهمه خم جایز نیست

مهـربان باش و در ِ خانــه به  رویــم بگشا

میهمانت شده ام ظلم و ستم جایز نیست

بوسه می چسبد اگــر قوری و منقل باشد

چون لب ِ قند تو بی چایی ِ دم جایز نیست

مادرت کـاش نمی رفت زیارت، دم ِ عید

گریه و نوحه و رفتن به حرم جایز نیست

پس بزن ابر ِ سیاهی که حجابت شده است

بیشتر چهـــره برافروز کـــه کم جایـــز نیست

بیشتر باز کـن آن چاک ِ گریبــان گرچه

هرویین بیشتر از چند گرم جایز نیست

بــه من "استغفرالله" نگـــو دختر ِ خوب !

عربی حرف زدن های ِ عجم جایز نیست

هرچــه گفتم بپذیــــر و دل ِ من را نشکن

نه و نه گفتن پشت ِ سر ِ هم جایز نیست

آمدم خاستگاری، غزلـــم مهــــر ِ تو باد

جز جواب "بله" با اهل ِ قلم جایز نیست


برچسب‌ها: شعر ناب
[ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 14:36 ] [ احسان ]

من ماجرای هجرِ تو با نوح گفتم، او

کشتی درست کرد و سپس گفت: گریه کن!


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:12 ] [ احسان ]

نشستم صبح و ظهر و عصر در فکرت فرو رفتم

اذان گفتند و من کاری نکردم .‌ . . کافرم یعنی؟


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 20:44 ] [ احسان ]

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:49 ] [ احسان ]

مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن


یاد یک عشق عذابی است که لذت دارد !


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:41 ] [ احسان ]

هر کس که تو را خدای خود پندارد

کفرش به کنار... عجب خدایی دارد!!!


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 6:52 ] [ احسان ]

لايقِ زيبــايی اندامِ تو تن پـــوش نيست

يا خودت اين جامه را از تن بِدَر يا ميدَرم


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 22:23 ] [ احسان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

بین ِ مـن و تــو چیزی دیـوار نخواهد شد
گر فاصله هم افتد ، بسیار نخواهد شد
امکانات وب